top of page

Introductie Bernadet Veer-van den Broek.

"Dankzij een subsidie van de gemeente Utrecht is het het Wijkplatform gelukt om een tijdelijk kracht in te huren om ons te helpen naar het volgende niveau te klimmen. Het College & Raad blijft alle wijkplatforms op individuelle basis helpen om te ontwikkelen. Het wijkplatform geeft, waar het kan, iedereen een kans om te shinen."

Victor Sijthoff PR & Communicatie het Wijkplatform Noordoost prencommunicatienoordoost@gmail.com


Ik ben Bernadet Veer-van den Broek, getrouwd, heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Mijn man en ikzelf zijn beiden vrij jong arbeidsongeschikt geraakt en leven van een minimum inkomen. De weg van de weg tot 2018, voor mijn vrijwilligerswerk, was zwaar, zowel lichamelijk als geestelijk, door veel onbegrip van allerlei instanties waaronder o.a. UWV, belastingdienst en afdeling WMO. Door fouten bij beoordelingen of systemen ben ikzelf altijd het gevecht aan gegaan, met soms hulp van een advocaat, om mijn recht te halen. Door één zo een fout zijn we zelfs bij de voedselbank terecht gekomen. Terugbetaling van 3 jaar huurtoeslag, door een systeem fout, met direct stopzetten van alle toeslagen. Geen recht meer op de teruggave, ondanks dat die was voor de extra ziektekosten. We belande daardoor bij de voedselbank. Door de gevechten en het internet ben ik altijd alle beleidsregels, verordeningen en wetten uit gaan pluizen en kon ik alles op de juiste manier oplossen. Met deze ervaringen en het 18 jaar lang thuiszitten zat was ben ik in 2018 als vrijwilliger begonnen bij buurtwerkkamer De Verbinding op Zuilen als formulierenhulp. Ik kon een opleiding doen en heb in 2021 mijn HBO opleiding budgetcoach met goede resultaten afgerond met een diploma. Mijn eindopdracht heb ik gewijd aan een zeer moeilijke casus. Via de coördinator van de voedselbank, die ondertussen een belangrijke netwerk connectie en vriendin is geworden, kwam de vraag om te kijken of ik voor iemand met schulden en geen inkomen kon betekenen. De eindopdracht is opgebouwd door het onderzoeken van de participatiewet (overheid), beleidsregels en aanvraagformulieren ( werk en inkomen gemeente Utrecht) en de uitvoering hiervan bij gemeente Utrecht en buurtteam. Verassent is het niet dat beide instanties alleen binnen de kaders werken en onderling, ondanks zelfde opdrachtgever, niet met elkaar overleggen of überhaupt communiceren in het belang van de burger. Door mijn vastberadenheid heeft de dame uit de casus nu een inkomen, staat haar koopappartement niet meer onder water, laten alle schuldeisers haar met rust en heeft zij een hulp in het huishouden. Momenteel ben ik de opleiding ervaringsdeskundige begonnen, puur om aan te tonen dat ik dat al ben. Op formulierenhulp en geldzaken ben ik de persoon die geraadpleegd word op mijn werkplek omdat ik overal wel raad mee weet of via mijn netwerk opgepakt kan worden. Daarbij ben ik ook nog voorzitter van de bewonersvereniging de Verbinding, verbonden aan mijn werkplek. In 2014 ben ik ook nog regiomanager geweest van de stichting ANGO. Dit was een stichting voor en door mindervalide mensen die geld en middelen beschikbaar maakte voor de medemensen die het zelf niet konden betalen. De stad Utrecht lag al 2 jaar stil met collectes doordat er geen regiomanager gevonden kan worden. Ik kreeg alle informatie die beschikbaar was zoals contactpersonen en collectanten lijsten waar ik mee aan de slag ging. Doordat er geen contact was geweest met de collectanten waren er een deel afgehaakt. Ik wist nog een ruime 50 % te overtuigen om weer te gaan collecteren. De opbrengst van het eerste jaar van maar een 20 % lager dan de laatste opbrengst en het tweede jaar zelfs 10 % meer.62 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page