top of page

Rik Kors Gemeente Utrecht

Vanuit de gemeente is Rik Kors vanaf januari gestart met de Doorontwikkeling Wijkplatforms. Hij is strategisch adviseur van het Stedelijk team van de afdeling Wijken. En dus collega van de mensen van het Wijkbureau Oost-Noord-oost. Hij heeft een achtergrond als “stedelijke vernieuwer”, heeft voor diverse gemeenten gewerkt in het wijkgericht werken. Van Haarlem, Rotterdam, Tilburg, Arnhem en vanaf 2010 in Utrecht. Begonnen als programmamanager voor Kanaleneiland en tevens wijkmanager voor Zuidwest. Vanaf 2013 als wijkregisseur voor Zuidwest en begin 2020 dus in een adviserende rol. Hij is woonachtig in Zevenaar, daar als bewoner actief in de Participatieraad. Altijd actief vanuit maatschappelijke betrokkenheid en het perspectief van bewoners & ondernemers in de leefwereld. Zo zet hij zich in Utrecht in om het wijk- en buurtgericht werken verder te versterken. Met onderwerpen als Buurtprofielen, Buurtagenda’s, Buurtaanpak, Buurtbudgetten, Burgerberaad en nu dus ook de doorontwikkeling van de Wijkplatforms. Hij maakt onderdeel uit van het gemeentelijk Programmateam Samen Stad Maken. Om participatie, zeggenschap en initiatief meer onderdeel te maken van hetzelfde verhaal.
32 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page