top of page

Uitnodiging: ’Samen werken aan een sociaal en gezond Utrecht’

Genodigden: Maatschappelijke partners sociaal domein Utrecht

Doel: Informeren, toetsen en input ophalen

Datum en tijd: Dinsdag 29 augustus 2023 – 15.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 14.30)

Locatie: Stadskantoor Utrecht. Verzamelpunt: centrale hal rechts bij de liften

Hoe blijft de gemeente Utrecht ook in de toekomst een gezonde stad waar iedereen kan meedoen?

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn er in Utrecht in het sociaal domein grote stappen gezet. Toch zien we ook dat de scheidslijnen in de stad toenemen. We hebben te maken met verschillende schaarsten, zoals minder geld, tekort aan personeel en een gebrek aan betaalbare woonruimte. Ook neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe.

De gemeente Utrecht ontwikkelt op het moment een aantal met elkaar samenhangende beleidsnota’s en een visie. Ook werkt de gemeente aan een nieuwe uitvraag in het sociaal domein. Daarbij kijken we goed hoe de verschillende landelijke akkoorden het Utrechtse beleid kunnen ondersteunen. We vinden het belangrijk om met onze partners in de stad en in de wijk in gesprek te gaan en jullie te informeren over deze ontwikkelingen. Met elkaar maken we concreet hoe ons Utrechtse beleid kan bijdragen aan een sociale stad voor iedereen. Daarom organiseren we een brede bijeenkomst met partner- en inwonersorganisaties. We nodigen u daarvoor graag uit!


Programma

Na een gezamenlijke aftrap gaan we in kleinere groepen in gesprek. Er zijn twee gespreksrondes van ieder 45 minuten. U kunt in deaanmelding een voorkeur voor twee sessies opgeven.


Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur inloop

15.00 uur start programma met een gezamenlijke aftrap

15.30 uur Ronde 1 van de werksessies – een toelichting op de sessies is bijgevoegd

16.15 uur Pauze

16.45 uur Ronde 2 van de werksessies

17.30 uur Napraten met een drankje


Tijdens de inloop, de pauze en het napraten is er gelegenheid om nog wat invullende informatie op te doen en natuurlijk om te netwerken.


Aanmelden kan nu!

Voor een goede voorbereiding vragen wij u om u zo snel mogelijk aan te melden. U kunt dan ook een voorkeur opgeven voor de sessies waar u aan wilt deelnemen.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier of scan de QR-code:


We zien ernaar uit om elkaar op 29 augustus te ontmoeten!

Ronald Venderbosch

Directeur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, gemeente Utrecht


29 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page