top of page

Contact

Op een laptop

Contact
Details

5 manieren voor contact

 

1. Burger's --> via het Wijkplatform Noordoost: wijkplatformnoordoostoost@gmail.com


2. Wijkbureau --> via Wijkadviseur Maarten Grienberger m.grienberger@utrecht.nl

3. Wijk Wethouder Susanne Schilderman --> via het Wijkwethouder spreekuur email --> noordoost@utrecht.nl

4. Heeft  u een klacht? stuur u bericht naar --> klachtnoordoost@gmail.com

5. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, mailen op paul.herfs@gmail.com  (Meer weten over Paul Herfs?)

Contact
bottom of page