top of page

Over Toine

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.26.09.jpeg

Ik ben 74 jaar, woon sinds 1977 in Tuindorp en ben sinds november 2019 lid van het wijkplatform. Duurzaam leven en ondernemen is een inspiratiebron voor mij en Gertruus Bors, mijn partner.  Ik beschik over een heel brede ervaring als ondernemer, adviseur en vrijwilliger. Was werkzaam als leidinggevende voor de opbouw van vrijwilligerswerk in Nederland en het vinden van werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Utrecht heb ik in de jaren 80 een projectbureau infrastructuur economie en ondernemen opgezet. Ik heb meer dan 20 jaar als adviseur en accountant voor ondernemers en instellingen gewerkt. Daarbij ca 450 bedrijfsplannen beoordeeld. Bij MKB-NL en VNO was ik 20 jaar bestuurder op alle milieu- en infrastructuurdossiers en heb al het beleid en wetgeving van het ministerie van VROM/Infrastructuur en Milieu zien passeren. Ik weet veel van energietransitie en andere transitieprocessen.

Ik ben zeer actief in het stimuleren van een hechte samenleving die stuurt op onderling vertrouwen. Ik ben geïnteresseerd in politieke vraagstukken, en schrijf scherpe politiek bestuurlijke commentaren, lokaal en landelijk. Ben dus geen lid van een politieke partij; ik vind mijn vrijheid van meningsuiting belangrijker. Ik ben lid van de liberale Pauluskerk (rk) in Tuindorp een hechte geloofsgemeenschap waarvan de leden een boodschap aan elkaar hebben.

Ik heb voor het wijkplatform diverse beleidsinhoudelijke stukken en brieven geschreven. Zowel over de fysieke omgeving, de plek van de platfora in Utrecht alsook het realiseren van een hechte, wederkerige samenleving. Door auto- en vliegmobiliteit en door mobiele telefonie en internet is de fysieke afstand tussen mensen sterk toegenomen. Daardoor is het hechte Nederland versnipperd en gefragmenteerd geraakt. Ik zet mij in om hechte contacten en wederkerigheid in woord en daad te herstellen. Inclusief Denken is denken buiten de eigen groep, buiten de eigen waarden en belangen.

bottom of page