top of page
IMG-20231028-WA0007.jpg

Ontbijt
Tips

Wijkplatform
Noordoost

Welkom in de Wijk NOORDOOST UTRECHT
De wijk Noordoost bestaat uit de buurten (klik op jouw eigen buurt)  Huizingabuurt, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Tuinwijk, Veemarkt, Vogelenbuurt, Voordorp, Voorveldsepolder, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt en in die buurt samen wonen bijna 40,000 mensen (klik hier voor de plattegrond van alle 11 noordoost buurten). 
Kickoff Debat: meld je alvast aan: www.hetpolitiekecircus.nl

About

Handreiking Enquête Resultaten Noordoost  door Nathan Rozema Labyrinth en Christian Naethuys Voorzitter WijkplatformNoordoost aan Wijkwethouder Suzanne Schilderman

Wijkfeest Noordoost Vrijwilligers Team

IMG-20220827-WA0008.jpg

Over het platform

Het wijkplatform Noordoost is eigenlijk constant in oprichting omdat we een netwerkorganisatie zijn voor de hele wijk Noordoost in Utrecht en dat is constant aan het veranderen. Het doel van het wijkplatform is om de verbindingen binnen de wijk met de gemeente te versterken, advies geven wanneer erom gevraagd wordt en inspringen en mensen helpen als zij dit zelf niet kunnen en wensen geholpen te worden. 

Het Wijkplatform Noordoost bestaat uit bewoners en ondernemers die wonen en/of werken in de verschillende buurten en weten wat er speelt in de wijk. Het platform gaat regelmatig in gesprek met de gemeente. Het platform is ook bedoeld als plek voor bewoners om ervaringen en opvattingen te delen. En mogelijk samen activiteiten te organiseren. Eigenlijk is niet ingewikkeld ... wij zijn er voor wie het wil en wenst en op het wijze waarop zij dat wenst. 

Nieuwe ideeën, inzichten zijn altijd welkom en "jij de lezer" bent ook welkom, er is altijd ruimte voor bewoners en ondernemers om aan te sluiten en zelf vorm te geven. Heb je zin om hier mede vorm aan te geven, neem contact met ons op!
Zie hier onze 'kort' visie en missie en onze statuten

 

Volgen overleg
Office vergadering

Volgend overleg

CIRCUSDEBAT VERKIEZINGEN
15 november


HET POLITIEKE CIRCUS
Wij spannen ons al maanden in om alles te organiseren. Onze intentie is om een grote circustent te plaatsen in het Griftpark - lukt dat niet dan hebben we andere opties - maar het evenement gaat er komen.  

Ons wijkplatform gaat met alle politieke partijen in gesprek om te zorgen dat zij zich allen door een politica/politicus laten vertegenwoordigen. Inmiddels hebben meerdere landelijke, zowel als lokale, politici aangegeven deel te willen nemen.

 

Wil je ons helpen met het aanleveren van vragen die wij de politici kunnen stellen ? Alles wat je van belang acht om een betere leefomgeving in je buurt of wijk te creëren, welbeleven te bevorderen of uitleg te krijgen over voorgenomen politieke besluiten mag je ons toezenden. Je
bent dan, vanzelfsprekend, eventueel geflankeerd door mensen uit jouw omgeving van harte welkom om de balanceeracts met eigen ogen te aanschouwen.

Voor een inzending, een aanmelding of meer informatie m.b.t. een en ander kun je contact opnemen met Kees Bos die namens het Wijkplatform deze bijeenkomst organiseert.
E-mail naar: tweedekamerverkiezingenwijkpla@gmail.com

Aanmelden kan nu direct via: 


www.hetpolitiekecircus.nl

 

Maar nu verder... 

Wij nodigen jullie allemaal uit voor ons volgende overleg op 1 november 2023. We willen dan samen praten over de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november en het te houden verkiezingsdebat van 15 november! Van links, midden tot rechts ... Wees welkom! 

WIJ OVERLEGGEN AANSTAANDE WOENSDAG 01.11.2023
UITSLUITEND DIGITAAL VIA ZOO
M
 om 20.00uur

 

https://us02web.zoom.us/j/87819524631

Vergaderdata voor 2024:
7 februari  --> ; Algemene Ledenvergadering 
3 april
5 juni
4 september
6 november

 

Het wijkplatform vergadert in principe elke twee maanden op de eerste woensdag van de tweede maand op het wijkbureau Noordoost, adres: F.C. Donderstraat 1, 3572 JA, Utrecht om 20.00 uur. Deelnemen via zoom kanook: https://us02web.zoom.us/j/87819524631

Met vriendelijke groet,
Christian Naethuys
Voorzitter Wijkplatform Noordoost

bottom of page