top of page
IMG-20231028-WA0007.jpg

Ontbijt
Tips

Buurtverenigingen

De wijk Noordoost bestaat uit 11 buurten waar plusminus  40,000 mensen wonen.  

Klik op deze link voor alle 11 buurten
klik op deze link voor de plattegrond 

 

Waarom zijn buurtverenigingen belangrijk? In onze toch wel gepolariseerde samenleving, waar we allemaal op de een of een andere manier last van hebben zoals agressie, buitengesloten worden, eenzaam voelen enzovoort, is het gevoel van gezien en gehoord worden in je direct omgeving (thuis voelen in je eigen buurt) belangrijker dan ooit tevoren. In onze wijkenquête van 3 jaar geleden heeft 60% respondenten gezegd dat een eigen buurtvereniging belangrijk is. In het overzicht op pagina 100 staan hiervan de resultaten: Overzicht Enquête resultatenWijkplatform Noordoost

Bekijk de visie en missiestatuten 

IMG-20220827-WA0008.jpg

Het platform

Het wijkplatform Noordoost is eigenlijk constant in oprichting omdat we een netwerkorganisatie zijn voor de hele wijk Noordoost in Utrecht en dat is constant aan het veranderen. Het doel van het wijkplatform is om de verbindingen binnen de wijk met de gemeente te versterken, advies geven wanneer erom gevraagd wordt en inspringen en mensen helpen als zij dit zelf niet kunnen en wensen geholpen te worden. 

 

Het Wijkplatform Noordoost bestaat uit bewoners en ondernemers die wonen en/of werken in de verschillende buurten en weten wat er speelt in de wijk. Het platform gaat regelmatig in gesprek met de gemeente. Het platform is ook bedoeld als plek voor bewoners om ervaringen en opvattingen te delen. En mogelijk samen activiteiten te organiseren. Eigenlijk is niet ingewikkeld ... wij zijn er voor wie het wil en wenst en op het wijze waarop zij dat wenst. 

Nieuwe ideeën, inzichten zijn altijd welkom en "jij de lezer" bent ook welkom, er is altijd ruimte voor bewoners en ondernemers om aan te sluiten en zelf vorm te geven. Heb je zin om hier mede vorm aan te geven, neem contact met ons op!
 

Lee meer over het platform
Volgen overleg
IMG-20220905-WA0002.jpg

Beste buurtgenoot,
Het wijkplatform vergadert in principe elke twee maanden op de eerste woensdag van de tweede maand op het wijkbureau Noordoost, adres: F.C. Donderstraat 1, 3572 JA, Utrecht om 20.00 uur. 


 

Volegnd overleg

bottom of page